नेपाल सरकार
पशुपन्छी विकास मन्त्रालय
पशु सेवा विभाग
पशु स्वास्थ्य निर्देशनालय
भेटेरिनरी गुणस्तर तथा औषधी ब्यवस्थापन कार्यालय
चपली, बुढानिलकण्ठ, काठमाण्डौँ

फोन : ४६५०४५७

फ्याक्स :  ४६५०८३३


सन्देश पठाउनुहोस