नेपाल सरकार
कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालय
पशु सेवा विभाग
भेटेरिनरी गुणस्तर तथा औषधी नियमन प्रयोगशाला
चपली, बुढानिलकण्ठ, काठमाण्डौँ

फोन : ४६५०४५७

फ्याक्स :  ४६५०८३३


सन्देश पठाउनुहोस